Gemeentegrenzen Vlaanderen (België) 2004 (ALGM.GRS 2004 10 GEM BE V)

Uit Metadata PNB


Algemeen

Titel dataset: Gemeentegrenzen Vlaanderen (België) 2004
Tabelnaam dataset: ALGM.GRS_2004_10_GEM_BE_V
Beschrijving bron: Gemeentegrenzen van Vlaanderen in 2004 (toestand 22-05 2003). Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen is de referentie inzake de afgrenzingen van de territoria van de gemeenten voor het GIS-Vlaanderen. Dit is een "voorlopig" bestand in afwachting van het ter beschikking komen van een definitief referentiebestand dat in samenwerking met nationale instellingen (NGI, NIS, AKRED) wordt opgesteld.
Doel van vervaardiging: De opbouw van een referentiebestand gemeentegrenzen binnen het Vlaams

Gewest.

Trefwoorden: België, gemeentegrenzen, grenzen
Aanvullende informatie bron: Metadata
Afbeelding van de bron: ALGM.GRS 2004 10 GEM BE V.png

Beschrijvingen van organisatie, contactpersonen, kwaliteit en inhoud zijn opgenomen in de reeds aanwezige metadata. Heeft u vragen of opmerkingen over de metadata? Neem dan contact met ons op via de mail of bel (073) 6812812